Povinné ručení

31. 08. 2016
Povinné ručení nebo také pojištění odpovědnosti z provozu vozidla má za cíl chránit třetí osoby jak na zdraví, tak na majetku v případě způsobení škody provozem vozidla. Ze zákona musí být pojištěno každé vozidlo, které je provozováno na pozemní komunikaci. V případě dopravní nehody jsou z povinného ručení hrazeny škody způsobené pojistníkem.
Klient (pojistník) uzavírá s pojišťovnou pojistnou smlouvu o pojištění vozidla a jako doklad obdrží tzv. zelenou kartu.
Zelená karta je mezinárodní doklad, kterým řidič prokazuje v případě kontroly platnost povinného ručení.
Co má největší vliv na cenu pojištění odpovědnosti z provozu vozidla? Existuje několik základních aspektů na tvorbu ceny a to jak z hlediska pojistníka tak z hlediska toho, jaké motorové vozidlo chce pojistit.
Největší roli hrají věk a místo bydliště pojistníka a také objem, výkon motoru a stáří vozidla. Samostatnou kapitolou je Bonus či naopak malus. Bonus je sleva za bezeškodní průběh povinného ručení, která může tvořit slevu až 60 % z původní ceny. Určitý stupeň bonusu je přičítán za každý rok trvání pojištění bez nehody a to zpravidla ve výši 5%.

DALŠÍ NOVINKY A AKTUALITY

  • Pojištění Vašeho majetku se nevyplatí podceňovat. Pojištění Vašeho majetku se nevyplatí podceňovat. 12. 04. 2017

    Pojištění majetku je jeho vlastníky velmi často podceňováno. Většina lidí si myslí, že je zbytečné vydávat peníze za pojištění nemovitosti, protože ho stejně nevyužijí, a pokud by se jim přece jen něco s jejich majetkem stalo, pojišťovna jim škodu nezaplatí. Je to totiž častý mýtus, který se šíří z řad šetřílků, kteří buď nikdy žádné pojištění neměli,  a nebo si pojistili jen část svého majetku ve snaze ušetřit na pojistném co nejvíce. Když poté řešili nějakou škodní událost, bohužel zjistili, že jim škoda vznikla rizikem, které nemají pojištěno, protože by je pojistka stála o pár korun více.

  • Povinné ručení motocyklu na sezonu Povinné ručení motocyklu na sezonu 13. 10. 2016

    Všichni asi víme, že povinnost mít uzavřené povinné ručení platí i pro motocykly. Víte ale, že pojištění odpovědnosti z provozu jednostopého vozidla je možné sjednat pouze na část roku? Většina jezdců využívá svůj stroj pouze v době příznivého počasí a to nejčastěji v teplejších měsících roku, tak proč platit za povinné ručení motocyklu i přes zimu?

  • Havarijní pojištění Havarijní pojištění 12. 06. 2016

    Havarijní pojištění je na rozdíl od povinného ručení pojištění dobrovolné. Nikdo a nic nás nemůže nutit si vozidlo pojistit, i přesto je dobré toto pojištění mít. Zatímco pojištění odpovědnosti za provoz vozidla kryje škodu na zdraví či majetku pouze poškozeným, havarijní pojištění kryje škodu, která vznikne nám. V případě že způsobíme dopravní nehodu a poškodíme si vlastní vozidlo pojišťovna nám vzniklou škodu uhradí.